04.06.2016

Zorunlu deprem sigortalı oranı halen yüzde 39'da

Sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü, geçen yıl 81 milyar liraya ulaştı. Söz konusu şirketler 2014'te konsolide bazda 1,47 milyar lira teknik kar elde etti, bilanço karları ise 1,4 milyar lira oldu. Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılına ilişkin "Türkiye'de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, sigortacılık sektörü geçen yıl toplam 26 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi. Prim üretiminin 22,7 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalara, 3,3 milyar liralık kısmı ise hayat sigortalarına ait oldu. Prim üretiminde hayat dışı branşların payı yüzde 87 iken hayat dalının payı yüzde 13 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye'de hayat dışı sigortaların geleneksel devam eden toplam prim üretimindeki ağırlığı 2014'te de değişmedi. Toplam prim üretimi, yıl içinde cari fiyatlarla yüzde 6,9 artmasına rağmen 1998 yılı sabit fiyatlarıyla yüzde 1,5 azaldı. Reel prim üretimi hayat dışı dallarda yüzde 0,1 arttı, hayat grubunda ise yüzde 11,2 geriledi.

Sigortacılık sektörü, gelişmekte olan piyasalarda GSYH'deki değişmelere aşırı duyarlılık gösteriyor. Kişi başına gelir yükseldikçe gelirden sigortaya ayrılan pay artıyor ve sonuçta prim üretimi ekonomiden daha hızlı büyüyor. Buna karşılık, gelirin azaldığı dönemlerde de sigortacılık, ekonomiden daha hızlı küçülüyor. Sigortacılık Türkiye'de de genel anlamda benzer bir durum sergilemekle birlikte, 2014 yılında ters yönde bir gelişme yaşandı ve GSYH yüzde 2,87 artarken, sektör yüzde 1,5 küçüldü. Sonuçta toplam prim üretiminin GSYH'ye oranı yüzde 1,51'den yüzde 1,45'e geriledi.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE BÜYÜME TRENDİ SÜRÜYOR

Türkiye'de 2003'ün ikinci yarısında uygulamaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çift haneli büyüme trendini devam ettirdi. 31 Aralık 2014 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 5,1 milyon kişiye, akdedilen sözleşme sayısı da 5,8 milyon adede yaklaştı. Bu rakamlar, yıl içinde katılımcı sayısının yüzde 23, sözleşme sayısının ise yüzde 24 artmış olduğunu gösteriyor.

SİGORTALI KONUT SAYISI 6,8 MİLYON

Zorunlu deprem sigortasında, geçen yıl olumlu neticeler elde edildi. Yılın sonu itibarıyla sigortalı konut sayısı 6,8 milyon adet, sigortalılık oranı ise yüzde 39 oldu. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sigorta yaptıran bina sahiplerine 481 milyar lira teminat verildi ve yıl içinde 1,9 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. DASK tarafından kuruluşundan 2014 sonuna kadar ödenen tazminat tutarı ise 160,2 milyon liraya ulaştı. Sistemde biriken fon tutarı 2014 sonunda 2,8 milyar liraya ulaştı, reasürans teminatı ile DASK'ın toplam ödeme gücü ise 12 milyar liraya yaklaştı.