29.01.2019

Konut alanlar 2019'da ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında satın alacak ve satacak kişiden tapu hizmet bedeli tahsil ediliyor. Peki, konut alanlar 2019'da ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Gayrimenkul alım satımı esnasında tapuda yapılan devir işlemi için tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tapu harçlarını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödüyor. Bu bedel ödenmeden tapu devir işlemi yapılamıyor.

Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak tahsil ediliyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak kaydı ile beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden ödeniyor.  “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değeri oluyor. 

Tapu harcı oranları her sene Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında belirlenerek yeniden açıklanıyor. 2019'da uygulanacak tapu harcı oranları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki, konut alanlar 2019'da ne kadar tapu harcı ödeyecek? 

 

Yeni yıla girerken konut ve işyerleri için geçtiğimiz sene uygulanan tapu harcı indirimi 3 ay daha uzatıldı. Mart ayı sonuna kadar konut alanlar binde 20 değil, binde 15 oranında harç ödeyerek tapularını alabilecekler.